Гражданнарны кабул итү вакыты һәм тәртибе

1. Гражданнарны шәхси кабул итү түбәндәге телефоннар яисә адрес буенча алдан язылып гамәлгә ашырыла:

Биектау муниципаль районы  Советы аппаратында гражданнарны кабул итү графигы

Биектау муниципаль районы Башлыгы

Кәлимуллин Рөстәм Галиулла улы

сишәмбе, 08.00 дән 10.00 га кадәр
Тел.: 8(84365) 2-30-50, 2-30-60
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/юл ст. пос., Кооперативная ур., 5 й., 2 этаж

 

Биектау муниципаль районы башлыгы урынбасары

Шакиров Әнәс Шәүкәт улы

сишәмбе, 14.00 тән 16.00 га кадәр
Тел.: 8(84365) 2-30-50, 2-30-60
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/юл ст. пос., Кооперативная ур., 5 й., 2 этаж, 203 каб.

 

Биектау муниципаль районы Советы аппараты җитәкчесе

Афанасьев Алексей Павлович

сишәмбе, 14.00 тән 16.00 га кадәр
Тел.: 8(84365) 2-30-50, 2-30-60
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/юл ст. пос., Кооперативная ур., 5 й., 2 этаж, 202 каб.

Биектау муниципаль районы башлыгының (коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча) ярдәмчесе

Гыйләҗева Алсу Габтелхәй кызы

сишәмбе, 14.00 тән 16.00 га кадәр
Тел.: 8(84365) 2-33-44
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/юл ст. пос., Кооперативная ур., 5 й., 112 каб.

 

Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты аппаратында гражданнарны кабул итү графигы

 

Биектау муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе

Шәйдуллин Дамир Фәрит улы

сишәмбе 14.00 тән 16.00 га кадәр
Тел.: 8(84365) 2-30-61
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/юл ст. пос., Кооперативная ур., 5 й., 2 этаж, 206 каб.

 

Башкарма комитет җитәкчесенең (инфраструктур үсеш буенча) урынбасары

 Хәкимуллин Рамил Фатыйх улы

сишәмбе, 14.00 тән 16.00 га кадәр
Тел.: 8(84365) 2-30-68
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/юл ст. пос., Кооперативная ур., 5 й., 1 этаж, 114 каб.

 

Башкарма комитет җитәкчесенең (социаль мәсьәләләр буенча) урынбасары

Сабирҗанов Ринат Рәшит улы

вторник, с 14.00 до 16.00
Тел.: 8(84365) 2-30-87
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/юл ст. пос., Кооперативная ур., 5 й.,, 1 этаж, 103 каб.

 

Башкарма комитет җитәкчесенең (икътисад мәсьәләләре буенча) урынбасары

Булгаков Мурад Рамил улы

сишәмбе, 14.00 тән 16.00 га кадәр
Тел.: 8(84365) 2-30-55
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/юл ст. пос., Кооперативная ур., 5 й., 1 этаж, 117 каб.

 

Җитәкче урынбасары башкарма комитетның мәгариф бүлеге башлыгы

Әхмәтҗанов Нияз Камил улы

сишәмбе, 14.00 тән 16.00 га кадәр
Тел.: 8(84365) 2-30-00
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/юл ст. пос., Мәктәп ур., 17 й., 1 этаж, 117 каб.

 

Башкарма комитет эшләре белән идарә итүче

Сабирова Гүзәл Фәрит кызы

сишәмбе, 14.00 тән 16.00 га кадәр
Тел.: 8(84365) 2-30-61
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/юл ст. пос., Кооперативная ур., 5 й., 2 этаж, 204 каб.

 

Гомуми бүлек (канцелярия)

Гомуми бүлек башлыгы

Денисова Евгения Михайловна

Дүшәмбе - җомга,  08.00 дән 17.00 гә кадәр, төшке аш 12.00 дән 13.00 кә кадәр
Тел.: 8(84365) 2-30-64
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/юл ст. пос., Кооперативная ур., 5 й., 2 этаж, 201 каб.

 

Төзелеш, архитектура һәм ТКХ бүлеге башлыгы

Хөснетдинов Артур Мифтахетдин улы

сишәмбе, 14.00 тән 16.00 га кадәр
Тел.: 8(84365) 2-30-68
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/юл ст. пос., Кооперативная ур., 5 й., 1 этаж, 113 каб.

 

 

 

 

ЗАГС бүлеге башлыгы

Җиһаншина Нурзидә Нәсих кызы

Дүшәмбе, җомга, 08.00 дән 17.00 гә кадәр, төшке аш 12.00 дән 13.00 кә кадәр
Тел.: 8(84365) 2-36-93
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/юл ст. пос., Мәктәп ур., 17 й., 2 этаж

 

Архив бүлеге башлыгы

Әскәрова Фәния Камил кызы

Дүшәмбе, җомга (чәршәмбедән тыш), 08.00 дән 17.00 гә кадәр, төшке аш 12.00 дән 13.00 кә кадәр
Тел.: 8(84365) 7-47-74
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/юл ст. пос., Профсоюз ур., 1А й.,  2 этаж

 

 Торакны исәпкә алу һәм бүлү секторы мөдире

Шумкова Лилия Николаевна

Дүшәмбе, сишәмбе, 08.00 дән 12.00 гә кадәр
Тел.: 8(84365) 2-30-82, 2-36-07
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/юл ст. пос., Совет ур., 13 й., 209 каб.

 

Опека һәм попечительлек секторы мөдире

Вәлиева Гүзәлия Альберт кызы

Понедельник, вторник, с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Тел.: 8(84365) 2-32-69
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/юл ст. пос., Мәктәп ур., 17 й., 2 этаж

 

 Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясенең баш белгече

Кошелева Саида Мухамедовна

Дүшәмбе, җомга, 08.00 дән 12.00 гә кадәр, төшке аш 12.00 дән 13.00 кә кадәр
Тел.: 8(84365) 2-36-86
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/юл ст. пос., Мәктәп ур., 17 й., 2 этаж

Вәкаләтләренә гражданнарны кабул итүне оештыру һәм аларның мөрәҗәгатьләрен карауны тәэмин итү кертелгән вазыйфаи зат –

 Гыйләҗева Алсу Габтелхәй кызы

Элемтә телефоны: 8(84365) 2-33-44

 

2. Шәхси кабул иткәндә граждан үзенең шәхесен таныклый торган документын күрсәтә.

3. Гражданнар кабул итүгә чират тәртибендә чакырыла.

4. Гражданнарны кабул итүне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар мөрәҗәгать итү мотивларын һәм мәсьәләнең асылын ачыкларга, шулай ук белешмәләрнең һәм дәлилләрнең нигезлелеген раслаучы документлар белән танышырга хокуклы.

5. Гражданнарны шәхси кабул иткәндә, гражданнарны кабул итүне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар, гражданның мөрәҗәгате эчтәлеген һәм куелган мәсьәләләрне хәл итүгә ведомство җаваплылыгын исәпкә алып, кирәкле белгечләрне җәлеп итәргә хокуклы.

6. Гражданин ризалыгы белән мөрәҗәгать итүгә җавап аңа телдән шәхси кабул итү барышында бирелергә мөмкин, бу турыда гражданның шәхси кабул итү карточкасында языла, әгәр җавапны язмача җибәрергә кирәк булса, кабул итү карточкасы башкарма комитетның гомуми бүлегендә теркәлә.

7. Шәхси кабул итүдә граждан үзе күтәргән мәсьәләләрнең асылы буенча язмача мөрәҗәгать бирергә һәм аңа Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән срокларда җавап алырга хокуклы.

8. Шәхси кабул итүдә кабул ителгән мөрәҗәгатьләрне теркәгәндә дата күрсәтелә һәм «Гражданнарны шәхси кабул итү» дигән тамга куела. Мондый мөрәҗәгатьләрне карау гамәлдәге законнар нигезендә башкарыла.

 

 

Мәгълүмат өчен:

Россия Федерациясе Конституциясе белән гражданнарның үзләренә беркетелгән дәүләт органнарына һәм җирле үзидарә органнарына мөрәҗәгать итү хокукын гамәлгә ашыруга бәйле хокукый мөнәсәбәтләр һәм гражданнарның мөрәҗәгатьләрен дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм вазыйфаи затлар тарафыннан карау тәртибе 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында» Федераль закон белән (2010 елның 29 июнендәге, 2010 елның 27 июлендәге үзгәрешләр белән) җайга салына.

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International