Гражданнарны кабул итү вакыты һәм тәртибе

Биектау муниципаль районы башлыгы Кәлимуллин Рөстәм Галиулла улының гражданнарны кабул итү вакыты:
Сишәмбе: 8.00 – 10.00 сәг.;
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау тимер юл станциясе авылы, Кооперативная урамы, 5 йорт;
Элемтә өчен телефоннар: 8(84365) 2-30-50, 8(84365) 2-30-60 (кабул итү бүлмәсе);

Факс: (84365) 2-30-86;
E-mail: Biektau@tatar.ru


Биектау муниципаль районы башлыгы урынбасарының гражданнарны кабул итү вакыты:
Сишәмбе: 8.00 – 10.00 сәг.;
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау тимер юл станциясе авылы, Кооперативная урамы, 5 йорт, 2 кат, 203 бүлмә;
Элемтә өчен телефоннар: 8(84365) 2-30-50, 8(84365) 2-30-60 (кабул итү бүлмәсе).


Биектау муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең гражданнарны кабул итү вакыты:
Сишәмбе: 8.00 – 10.00 сәг.;
Адрес: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау тимер юл станциясе авылы, Кооперативная урамы, 5 йорт, 2 кат, 206 бүлмә;
Элемтә өчен телефоннар: 8(84365) 2-30-51, 8(84365) 2-30-61.​


Район Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасарларының гражданнарны кабул итү вакыты:
Сишәмбе: 8.00 – 10.00 сәг.;
Адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау тимер юл станциясе авылы, Кооперативная урамы, 5 йорт, 1 нче кат бүлмәләре. 

 

Белешмә өчен:

2006 елның ноябреннән "Россия Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында" 2006 елның 2 маендагы N 59-ФЗ номерлы Федераль закон көченә керә (Законга 2010 елның 29 июнендә һәм 27 июлендә үзгәрешләр кертелә). Ул Россия Федерациясе гражданының дәүләт органнарына һәм җирле үзидарә органнарына мөрәҗәгать итү хокукы биргән Россия Федерациясе Конституциясендә беркетелгән хокукларны гамәлгә ашыру белән бәйле хокукый мөнәсәбәтләрне җайга сала һәм шулай ук анда дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм вазыйфаи затлар тарафыннан гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе билгеләнә.

Законның 7 статьясындагы 3 пункты нигезендә, граждан үз мөрәҗәгатендә мәҗбүри рәвештә фамилиясен, исемен, атасының исемен (соңгысы – булган очракта), җавап электрон документ рәвешендә юлланырга тиеш булса – электрон почта адресын, һәм язма рәвештә юлланырга тиеш булса – почта адресын күрсәтә.

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International