Гражданнарны кабул итү вакыты һәм тәртибе

Гражданнарны кабул итү

Гражданнарны шәхси кабул итү «Россия Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында» 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль законның 13 статьясы, «Татарстан Республикасында гражданнар мөрәҗәгатьләре турында» 2003 елның 12 маендагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 11 статьясы нигезендә оештырыла:

  1. Дәүләт органнарында, җирле үзидарә органнарында гражданнарны шәхси кабул итү аларның җитәкчеләре һәм шуңа вәкаләтле затлар тарафыннан үткәрелә. Кабул итү урыны, шулай ук кабул итү өчен билгеләнгән көннәр һәм сәгатьләр турында мәгълүмат гражданнар игътибарына җиткерелә.
  2. Шәхси кабул иткәндә граждан шәхесен таныклый торган документын күрсәтә.
  3. Телдән мөрәҗәгатьнең эчтәлеге гражданның шәхси кабул итү карточкасына кертелә. Телдән мөрәҗәгатьтә бәян ителгән фактлар һәм хәлләр ачык һәм өстәмә тикшерүне таләп итмәгән очракта, гражданның ризалыгы белән мөрәҗәгать итүгә шәхси кабул итү барышында телдән җавап бирелергә мөмкин, бу хакта гражданның шәхси кабул итү карточкасында языла. Башка очракларда мөрәҗәгатьтә куелган сорауларның асылы буенча язмача җавап бирелә.
  4. Шәхси кабул итү барышында кабул ителгән язма мөрәҗәгать әлеге Федераль законда билгеләнгән тәртиптә теркәлергә һәм каралырга тиеш
  5. Мөрәҗәгатьтә хәл ителүе дәүләт органының, җирле үзидарә органының яисә вазыйфаи затның компетенциясенә керми торган мәсьәләләр булган очракта, гражданга кая һәм нинди тәртиптә мөрәҗәгать итәргә кирәклеге турында аңлатма бирелә.
  6. Шәхси кабул итү барышында гражданга, элегрәк мөрәҗәгать итүдә куелган мәсьәләләрнең асылы буенча җавап бирелгән булса, алга таба мөрәҗәгатьне караудан баш тартырга мөмкин.
  7. Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда гражданнарның аерым категорияләре беренче чиратта шәхси кабул итү хокукыннан файдалана.

 

 

 

Гражданнарны шәхси кабул итү түбәндәге телефоннар яисә адрес буенча алдан язылу юлы белән гамәлгә ашырыла:

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Советы Аппаратының вазыйфаи затлары тарафыннан гражданнарны кабул итү графигы 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы башлыгы вазыйфаларын башкаручы

Шакиров Әнәс Шәүкәт улы

сишәмбе, 14.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр
алдан язылу өчен телефоннар: 8(84365) 2-30-50, 2-30-60
Адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/ю ст. пос., Кооператив ур., 5й, 2 кат, 203 каб.

 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Советы аппараты җитәкчесе

Афанасьев Алексей Павлович

сишәмбе, 14.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр
алдан язылу өчен телефоннар: 8(84365) 2-30-50, 2-30-60
Адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/ю ст. пос., Кооператив ур., 5й, 2 кат, 202 каб
.

 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башлыгы ярдәмчесе (коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча)

Шәвәлиев Марат Әсгать улы

 сишәмбе, 14.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр
алдан язылу өчен телефон: 8(84365) 2-33-44
Адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/ю ст. пос., Кооператив ур., 5й, 1 кат.

 

 

 

 Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты Аппаратының вазыйфаи затлары тарафыннан гражданнарны кабул итү графигы

Биектау муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе

Хисаметдинов Равил Фәрит улы

сишәмбе, 08.00 сәгатьтән 10.00 сәгатькә кадәр
алдан язылу өчен телефоннар: 8(84365) 2-30-50, 2-30-60
Адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/ю ст. пос., Кооператив ур., 5й, 2 кат
.

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары

Шәйдуллин Дамир Фәрит улы

сишәмбе, 14.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр
алдан язылу өчен телефон: 8(84365) 2-30-61
Адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/ю ст. пос., Кооператив ур., 5й, 2 кат

 Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары                  (инфраструктура үсеше буенча)

Хәкимуллин Рамил Фатыйх улы

 сишәмбе, 14.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр
алдан язылу өчен телефон: 8(84365) 2-30-68
Адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/ю ст. пос., Кооператив ур., 5й, 1 кат

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары                                            (социаль мәсьәләләр буенча)                             

Сабирҗанов Ринат Рәшит улы

сишәмбе, 14.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр
алдан язылу өчен телефон: 8(84365) 2-30-87
Адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/ю ст. пос., Кооператив ур., 5й, 1 кат 

 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары                                               (икътисад мәсьәләләре буенча)                                                        

Булгаков Мурад Рамиль улы

сишәмбе, 14.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр
алдан язылу өчен телефон: 8(84365) 2-30-55
Адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/ю ст. пос., Кооператив ур., 5й, 1 кат 

 

Җитәкче урынбасары - Башкарма комитетның мәгариф бүлеге башлыгы

Әхмәтҗанов Нияз Камил улы

сишәмбе,  14.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр                                   алдан язылу өчен телефон: 8(84365) 2-30-00
Адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т. юл ст. пос., Мәктәп ур., 17й., 1 кат, 117 каб.

 

Башкарма комитет эшләр идарәчесе

Сабирова Гүзәл Фәрит кызы

сишәмбе, 14.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр
алдан язылу өчен телефон: 8(84365) 2-30-61
Адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/ю ст. пос., Кооператив ур., 5й, 2 кат, 204 каб. 

 

 

Гомуми бүлек (канцелярия)

Гомуми бүлек башлыгы

Денисова Евгения Михайловна

Дүшәмбе, җомга, 08.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр, төшке аш 12.00 сәгатьтән 13.00 сәгатькә кадәр
элемтә өчен телефон: 8(84365) 2-30-64
Адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/ю ст. пос., Кооператив ур., 5й, 2 кат, 201 каб. 

Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык бүлеге башлыгы (архитектор)

Хөснетдинов Артур Мифтахетдин улы

сишәмбе, 14.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр
алдан язылу өчен телефон: 8(84365) 2-30-68
Адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/ю ст. пос., Кооператив ур., 5й, 1 кат.

ЗАГС бүлеге башлыгы

Җиһаншина Нурзидә Нәсих кызы

Дүшәмбе – җомга (пәнҗешәмбедән тыш)  08.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр, төшке аш 12.00 сәгатьтән 13.00 сәгатькә кадәр                                   элемтә өчен телефон: 8(84365) 2-36-93
Адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т. юл ст. пос., Мәктәп ур., 17й., 2 кат.

 

Архив бүлеге башлыгы

Әскәрова Фәния Камил кызы

 Дүшәмбе – җомга (пәнҗешәмбедән тыш)  08.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр, төшке аш 12.00 сәгатьтән 13.00 сәгатькә кадәр                                   элемтә өчен телефон: 8(84365) 74-7-74
Адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т. юл ст. пос., Профсоюз ур., 1А й., 2 кат

Торакны исәпкә алу һәм бүлү секторы мөдире

Шумкова Лилия Николаевна

Дүшәмбе, сишәмбе, 08.00 сәгатьтән 12.00 сәгатькә кадәр
элемтә өчен телефон номерлары: 8(84365) 2-30-82, 2-36-07
Адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т/ю ст. пос., Совет ур., 13 й.

Опека һәм попечительлек секторы мөдире

Жукова Светлана Анатольевна

 Дүшәмбе 08.00 сәгатьтән 12.00 сәгатькә кадәр, сишәмбе 13.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр                                                                               элемтә өчен телефон: 8(84365) 2-32-69
Адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т. юл ст. пос., Мәктәп ур., 17й., 2 кат, 4,5 каб.

Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясенең баш белгече

Кошелева Саида Мухамедовна

Дүшәмбе, җомга, 08.00 сәгатьтән 12.00 сәгатькә кадәр, төшке аш 12.00 сәгатьтән 13.00 сәгатькә кадәр                                                                               элемтә өчен телефон: 8(84365) 2-36-86
Адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау муниципаль районы, Биектау т. юл ст. пос., Мәктәп ур., 17й., 2 кат, 6 каб

Вәкаләтләренә гражданнарны  шәхси кабул итүне оештыру кертелгән вазыйфаи зат Денисова Евгения Михайловна

Элемтә телефоны: 8(84365) 2-30-64

 

«Кайнар линия» ышаныч телефоны 8 (84365) 2-33-44

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International